Tóm tắt LATS của NCS Lê Tiến Dũng

"Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh miền núi Tây Bắc theo tiếp cận năng lực"

Xem thông tin chi tiết tại đây

12:12 11/12/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ