Chương trình "The 1st Leadership and Cultural Forum" cho sinh viên các trường Đại học trong ASEAN năm 2018

>>> Thông tin chi tiết Chương trình "The 1st Leadership and Cultural Forum"cho sinh viên các trường Đại học trong ASEAN năm 2018 trong file đính kèm

08:07 12/07/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ