Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka , Nhật Bản kỳ II năm học 2018-2019

>>> Xem chi tiết Thông báo số 2605/ĐHQGHN-ĐT Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Osaka , Nhật Bản kỳ II năm học 2018-2019

 

08:08 14/08/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ