Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Giáo dục học, chuyên ngành Quản lý Giáo dục

STT

Họ và tên ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm CD

Năm sinh

Chức vụ,

đơn vị

hiện đang công tác

Ngành,

chuyên ngành

Đề nghị

bổ nhiệm chức danh

Số phiếu đồng ý/

Số thành viên HĐ

có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Nguyễn Thị Hương

1972

Phó

Hiệu trưởng Trường ĐHGD - ĐHQGHN

Giáo dục học/

Quản lý

Giáo dục

Phó

Giáo sư

7/7/7

             

Trường Đại học Giáo dục

06:01 08/01/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ