Thông báo Lễ trao học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2017-2018

Thực hiện công văn số 4648 /ĐHQGHN-CTHSSV ngày 04/12/2017 và thông báo của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản về Lễ trao học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2017-2018 dành cho học sinh, sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo chi tiết về Lễ trao học bổng như sau:

1.    Số lượng học sinh, sinh viên nhận học bổng:  06 học sinh và 06 sinh viên(có tên trong danh sách đính kèm).

2.    Trị giá mỗi xuất học bổng:

Học bổng dành cho SV: 300 USD/SV/năm học (tương đương khoảng 6.830.000đ tính theo thời giá hiện hành) .

- Học bổng dành cho HS: 200 USD/HS/năm học (tương đương khoảng 4.555.000đ tính theo thời giá hiện hành) .

3.    Kế hoạch Lễ trao học bổng:

  • Thời gian: 13 giờ, thứ Ba ngày 12 tháng 12 năm 2017

      (Thời gian khai mạc: 14 giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2017)

  • Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội

                         144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTHSSV

- 06 học sinh và 06 sinh viên được nhận học bổng

  • Yêu cầu về trang phục: Nữ mặc áo dài truyền thống

                                                Nam mặc áo sơ mi trắng, quần âu sẫm mầu

Lưu ýSinh viên được nhận học bổng có mặt lúc 12 giờ 45’, Chiều thứ Ba, ngày 12/12/2017 tại Phòng CTHSSV, P.102, nhà G7, khi đi cầm theo thẻ SV hoặc Chứng minh thư nhân dân.

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT Khoa học Giáo dục, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập và học sinh, sinh viên được nhận học bổng phối hợp triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.

06:12 07/12/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ