Biểu mẫu

*** Lưu ý:

- Sinh viên và học viên sau đại học đăng ký xử lý các vấn đề liên quan đến công tác HSSV vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu trước khi liên hệ trực tiếp để giải quyết công việc nhanh chóng (click vào đây để điền biểu mẫu)

- Khi liên hệ trực tiếp sinh viên, học viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên/ CMND, các giấy tờ cần xử lý và các minh chứng liên quan (nếu có).
 

I. Biểu mẫu hồ sơ nhập học

A. Học viên

1.  Phiếu đăng ký nhập học- thạc sỹ 

2. Phiếu đăng ký nhập học- tiến sỹ

B. Sinh viên

1. Sơ yếu lý lịch

2. Phiếu kê khai thông tin

C. Đại học hệ vừa làm vừa học chương trình liên thông

1. Sơ yếu lý lịch (chương trình liên thông)

2. Sơ yếu lý lịch (chương trình đào tạo chuẩn)

 

 

II. Biểu mẫu hồ sơ trong quá trình đào tạo

A. Học viên

1. Đơn xin cấp lại thẻ học viên

2. Đơn xin nghỉ học tạm thời và Bảo lưu kết quả học viên

3. Đơn xin thôi học cho học viên

4. Giấy xác nhận là học viên của trường

5. Đơn xin tiếp tục quay trở lại học tập

6. Đơn xin trở lại trường để bảo vệ luận án

7. Đơn xin kéo dài thời gian học tập

8. Đăng kí làm thẻ học viên

B. Sinh viên

1. Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

2. Đơn xin nghỉ học tạm thời và Bảo lưu kết quả sinh viên 

3. Đơn xin thôi học cho sinh viên

4. Giấy xác nhận là sinh viên của trường

5. Đơn xin tiếp tục trở lại học tập

    Đơn vin quay trở lại tiếp tục học tập dành cho học viên sau khi hết hạn đình chỉ

6. Giấy đề nghị cập nhật điểm môn học

7. Giấy đề nghị hủy điểm môn học

8. Giấy đề nghị phủ điểm ngoại ngữ

9. Đơn xin đăng ký học phần

10. Đơn khiếu nai/đơn xin chấm phúc khảo kết quả học tập

11. Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

12. Phiếu đăng kí ngành học (dành cho QH-2018-S nhóm ngành GD1, GD2, GD3)

13. Đơn xin làm lại thẻ sinh viên tích hợp ngân hàng

14. Giấy xác nhận và vay vốn sinh viên

15. Giấy Đề nghị mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ liên kết sinh viên

 

III. Biểu mẫu hồ sơ xét tốt nghiệp

A. Học viên

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

2. Bản nhận xét và đề nghị của cán bộ hướng dẫn cho phép học viên được bảo vệ luận văn thạc sĩ

3. Lý lịch khoa học

4. Thông tin luận văn (Tiếng Anh và Tiếng Việt)

5. Mẫu đề cương và luận văn

6. Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài luận văn

7. Bản giải trình về việc sửa chữa, bổ sung luận văn sau bảo vệ

8. Đơn xin kéo dài thời gian học tập

9. Phiếu đăng ký tốt nghiệp

10. Bản giải trình về việc sửa chữa bổ sung luận văn sau bảo vệ

B. Sinh viên

1. Bản nhận xét quá trình học tập

2Lý lịch tốt nghiệp

3. Phiếu thanh toán

4. Phiếu đăng ký tốt nghiệp đại học

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ