Biểu mẫu dành cho học viên, sinh viên

I. Biểu mẫu hồ sơ nhập học

A. Học viên

1. Phiếu đăng ký nhập học- thạc sỹ

2. Phiếu đăng ký nhập học- tiến sỹ

B. Sinh viên

1. Sơ yếu lý lịch

2. Phiếu kê khai thông tin

 

II. Biểu mẫu hồ sơ trong quá trình đào tạo

A. Học viên

1. Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ liên kết học viên

    Hướng dẫn điền biểu mẫu làm thẻ liên kết học viên

    Lưu ý khi điền đơn đăng ký phát hành thẻ liên kết học viên

2. Phiếu xác nhận thông tin học viên phát hành thẻ liên kết

3. Đơn xin cấp lại thẻ học viên

4. Đơn xin nghỉ học tạm thời và Bảo lưu kết quả học viên

5. Đơn xin thôi học cho học viên

6. Giấy xác nhận là học viên của trường

7. Đơn xin tiếp tục quay trở lại học tập

8. Đơn xin trở lại trường để bảo vệ luận án

B. Sinh viên

1. Phiếu yêu cầu ATM Master

    Xác nhận thông tin khách hàng phát hành thẻ liên kết

2. Đơn xin nghỉ học tạm thời và Bảo lưu kết quả sinh viên 

3. Đơn xin thôi học cho sinh viên

4. Giấy xác nhận là sinh viên của trường

5. Đơn xin tiếp tục trở lại học tập

6. Giấy đề nghị cập nhật điểm môn học

7. Giấy đề nghị hủy điểm môn học

8. Giấy đề nghị phủ điểm ngoại ngữ

9. Đơn xin đăng ký học phần

10. Đơn xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần

11. Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

12. Phiếu đăng ký ngành học (dành cho QH-2018-S ngóm ngành GD1, GD2, GD3)

 

III. Biểu mẫu hồ sơ xét tốt nghiệp

A. Học viên

B. Sinh viên

1. Bản nhận xét quá trình học tập

2. Lý lịch tốt nghiệp

3. Giấy xác nhận hoàn thành khóa luận

4. Phiếu thanh toán

5. Phiếu đăng ký tốt nghiệp đại học

 

 

11:04 15/04/2030

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ