Tiếp theo Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cho Học viên Sau đại học Trường Đại học Giáo dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023 (ban hành theo Công văn 1469/TB-ĐHGD ngày 19/6/2023); Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông ...
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023, Trường Đại học Giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cho Học viên Sau đại học năm học 2023, cụ thể như sau:
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Toạ đàm khoa học: “Giáo dục và hệ sinh thái AI- GPT: Cơ hội và thách thức”.
Ngày 6/12, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN trân trọng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (đợt 2, năm 2022). Thông tin cụ thể như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ