Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 1 Năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký học phần, cụ thể như sau:
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về kế hoạch học môn Triết học và lịch tập trung phổ biến quy chế đào tạo Sau đại học đợt 1 năm 2019. Chi tiết như sau:

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ