Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 như sau:
Ngày 14/4/2020, Trường Đại học Giáo dục đã ban hành văn bản quy định về đào tạo kết hợp. Đây là hình thức đào tạo đã được triển khai ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới và bắt đầu thực hiện tại trường Đại học Giáo dục ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ