Trong hai ngày, 15 và 16/12, Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) – ĐHQGHN đã tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ chương trình đào tạo Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng Trẻ em và Vị thành niên.

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ