Hưởng ứng chương trình “Mùa Đông Ấm” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào, đặc biệt là những em học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ